Dekkingen

Risico
Deze verzekering dekt verschillende financiële risico's die uw vereniging loopt bij het organiseren van een evenement. U kiest zelf de gewenste dekkingen.

Wie is verzekerd?
Organisatoren van evenementen.

Welke te verzekeren rubrieken zijn er?

Aansprakelijkheidsdekking

Verzekerd bedrag
€ 1.250.000

Eigen risico
€ 500,- zaakschade

Let op: deze aansprakelijkheidsdekking heeft u niet nodig als uw vereniging ook de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de KNHS afsluit.

Materiaaldekking

Deze dekking is er voor zaken die bij een evenement worden gebruikt en voor rekening en risico van uw vereniging komen.

Er zijn twee varianten:

  • dekking A: Brand / Storm
  • dekking C: Van buitenkomende onheilen en diefstal na braak.

Verzekerd bedrag
Maximaal € 250.000,-

Eigen risico
€ 250,-

Ongevallendekking

Deze dekking keert bij een ongeval een bedrag uit. U kunt ervoor kiezen alleen de vrijwilligers te verzekeren. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle KNHS-leden via het KNHS lidmaatschap verzekerd voor ongevallen. Vanaf dat moment hoeft u dit risico voor KNHS-leden dus niet meer separaat te verzekeren.

Verzekerde bedragen

  • € 5.000,- bij overlijden
  • € 25.000,- bij blijvende invaliditeit

Premieklassen

 Klasse
 Klasse 1 organisatoren/vrijwilligers
 Klasse 2 deelnemers
 - dressuur
 - springen
 - eventing
 - (m)endurance
 - aangespannen

Onkostendekking

Onder deze dekking zijn kosten verzekerd die buiten uw wil ontstaan, zoals:

  • De gemaakte/verschuldigde kosten en de kosten van het afgelasten;
  • De kosten van het ongedaan maken van de voorbereidingen;
  • De kosten van uitstel of onderbreking;
  • De extra kosten om het evenement later te laten plaatsvinden

Verzekerd bedrag
Maximaal € 25.000,-. Eventuele inkomsten worden hiervan afgetrokken.

Uitbreidingsmogelijkheden van deze dekking:

  • Afkeuring van het terrein door een technisch gedelegeerde van de bond waarbij sprake moet zijn van een ernstige bedreiging voor de veiligheid van mens en dier. Overlijden van een lid van de vereniging een week voorafgaand aan het evenement;

 Dekking
 Basisdekking
 Uitbreiding afkeuring van het terrein
 Uitbreiding overlijden van een lid van de vereniging