Collectieve Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u als bestuurder aansprakelijk gesteld wordt, kan uw privé-vermogen in het geding komen.

De collectieve bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering dekt dit financiële risico. Maar bijvoorbeeld ook de kosten van juridisch verweer wanneer u als bestuurslid aansprakelijk gesteld wordt in geval van schade.

Voordeel via de KNHS

  • Ruime dekking afgestemd op uw risico’s als bestuurder / toezichthouder
  • Voordelige premie door collectieve karakter van de verzekering: hoe meer deelnemers, hoe lager de premie.

Wilt u meer weten?
Vult u dan het contactformulier in of neem contact op met de klantadviseurs van Aon: 088 810 81 85.

Wilt u de verzekering afsluiten?
Vult u dan het aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier


Op deze website treft u de informatie met betrekking tot de collectieve verzekeringen via de KNHS. Dit zijn de Collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, Collectieve Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering en Collectieve evenementenverzekering.

Evenementen die onder auspiciën van de KNHS georganiseerd worden zijn automatisch verzekerd via de doorlopende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Voor de vrijwilligers die geen KNHS-lid zijn kan een ongevallendekking gesloten worden via een kortlopende evenementenverzekering. In deze verzekering kan eventueel ook het materiaal verzekerd worden dat de vereniging gebruikt en/of huurt. Op basis van een aanvraagformulier wordt eerst een prijsopgave gedaan. De minimumpremie bedraagt € 100 per evenement. Of bepaalde evenementen onder auspiciën van KNHS zijn, kunt u bij KNHS ledenservice nagaan 0577 40 83 00. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen we laten beoordelen of het aansprakelijkheidsrisico op een kortlopende evenementenverzekering te verzekeren is. Graag vernemen we dan of dit gewenst is. Wellicht kunt u dan wat meer informatie over de evenementen geven op basis van de vragen uit het aanvraagformulier evenementenverzekering.

Na ontvangst van de ingevulde en ondertekende formulieren verlenen wij direct dekking voor de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en Collectieve Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering.